Om oss

Företaget

GW Progress AB ägs och drivs av mig, Gunilla Westergren Johanson. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter inom chefsarbete, personalarbete,  projekt- och processledning och hälsa. Med många andra konsulter samarbetar jag i nätverket och därför kan flera tjänster erbjudas. Många lärdomar och insikter finns i boken Våga kärlek, en handbok i att nå sunda och kärleksfulla relationer.

” Bortom tankarna om rätt och fel finns ett fält. Jag vill möta dig där.” Rumi

Bakgrund:

Jag är Licensed Human Element Practitioner (LHEP™):

 • The Human Element ® LHEP™
 • The Human Element i Kundrelationer ® LHEP™

Konceptet The Human Element ligger till grund för mitt arbete. Pedagogiskt sett är det ett nytänkande där balans finns mellan tanke och känsla, struktur och det oväntade. Teori blandas med övningar, feedback, tester och samtal. Det ger upplevelser som blir kvar i minnet hos deltagarna. I konceptet ingår olika psykologiska perspektiv som det kognitiva, humanistiska och beteendeperspektivet. Med min bakgrund som farmaceut kompletterar jag med det biologiska perspektivet. The Human Element ger en helhetssyn av människan och anknyter även till social- och utvecklingspsykologi.

Jag arbetar konsultativt i olika företag och organisationer, samt samarbetar med andra handledare i Sverige, Europa och USA för att vidareutveckla konceptet och mig själv.

Jag är författare av boken Våga kärlek.

Samarbetspartners:

 • Jan-Erik Johanson Applikationskonsult.
 • Lisbeth Nordin Ståhlberg NS Utbildning och Utveckling HB. www.nsuu.se

Organisationsinsatser – analys, processer och projekt

Kartläggning av arbetsklimatet:

 • Organisationsanalys
 • Behovsinventering
 • Enskilda samtal
 • Kartläggning av processer

Organisationsanalysen är ett verktyg som ger djupgående diagnos om vad som egentligen sker under ytan i en organisation, en grupp eller på en arbetsplats. Återkommande användning ger vägledning så att små problem inte utvecklas till stora konflikter.

Handledning

Personlig handledning efter överenskommelse. När du behöver någon att prata med. Ex. Personliga funderingar, sorger, stress, stöd i ledarrollen, vid relationsproblem, bristande motivation, trötthet, konflikter eller hälsoproblem.

Grupphandledning ex. arbetsprocesser, konflikter, rutinförändringar, stress.

Uppdragsgivare:

 • Folkuniversitetet, Helsingborg, Växjö
 • Försäkringskassan
 • Landskrona kommun
 • Hässleholms kommun
 • Malmö stad
 • Competensum Skåne Nordväst AB Ängelholm
 • Riksbyggen
 • TGIM
 • K.R.I.S.avd. Helsingborg
 • Saint-Gobain Isover AB
 • FordonsData Nordic AB
 • Victum kompetensutveckling AB
 • Apoteksgruppen
 • Upool Apoteksbemanning AB
 • Medborgarskolan Skåne

samt privata företag och enskilda personer.