The Human Element

Will SchutzGrundläggande för produktivitet, effektivitet och lönsamhet är ledare och medarbetares goda självkänsla.

Will Schutz var övertygad om att självinsikt och människors självaktning är nyckeln till att lösa organisatoriska problem och att uppnå välmående och lönsamma företag/organisationer.

Vinster och fördelar med The Human Element

Deltagarna:

 • Uppnår ökad förmåga i att ge och ta emot feedback
 • Blir mer medvetna om hur relationer och känslor påverkar arbetsresultatet
 • Stärker sin självuppfattning och självkänsla
 • Får ökad insikt i betydelsen av egna val och förhållningssätt
 • Lär av varandra i en atmosfär av öppenhet
 • Lär sig se och förstå sitt försvarsbeteende
 • Inbjuds att ta större ansvar för personlig och yrkesmässig utveckling

Organisationen:

 • Uppnår ökad produktivitet och lönsamhet
 • Får stöd i förändring och omorganisation
 • Utvecklar effektiva och självgående grupper
 • Stärks av motiverade och kreativa medarbetare
 • Ökar utbytet av alla andra utbildningar
 • Får nöjdare kunder med ökad öppenhet och förbättrad kommunikationCopyright 2006 – GW Progress AB

Grundbultar i konceptet

The Human Element ger oss möjlighet att arbeta med våra relationer. Det kan gälla beteendemönster, rädsla för konflikter, stelbenthet, bristande samarbetsförmåga, svårigheter att se sig själv i helheten, att se sin egen delaktighet i det som sker och bristande förmåga att bearbeta eller avsluta projekt. Vi människor använder mycket energi till försvarsattityder, till att trycka ner verkliga känslor som hindrar oss från att klart se på det som händer här och nu, vilket gör oss trötta och stressade.

The Human Element är en produktivitets- och framgångsfaktor att räkna med.

Will Schutz

Will Schutz ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Hur människorna fungerar tillsammans avgör hur organisationen fungerar. Mest känd hos oss är han för den teori han utarbetade som helt ung på 1950-talet, FIRO-teorin och för den pedagogiska modellen The Human Element, som han krönte sitt livsverk med på 1990-talet.

I samarbete med Abraham Maslow, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Timothy Leary och Alexander Lowen experimenterade och utvecklades Will Schutz. Tillsammans var deras avsikter att hjälpa människor att utforska sig själva och använda hela individens potential. Will Schutz var verksam på flera universitet i USA bl a Harvard, Chicago, San Fransisco m fl, samt har inspirerat och väglett chefer och medarbetare i olika organisationer som IBM, NASA, Coca-Cola och amerikanska flottan. Han skrev och gav ut åtta böcker.

The Human Element står på en mycket god grund av såväl mångårig forskning som praktisk tillämpning. Teorierna tillämpas på många håll i organisationer runt om i världen.

The Human Element präglas av ett integrerat synsätt på flera mänskliga frågor inom organisationen: Ledarskap, grupputveckling, beslutsfattande, problemlösning och kreativitet.

Will Schutz var övertygad om att ett effektivt samarbete skapas i en atmosfär av öppenhet och delaktighet. Han menade också att medvetenheten om vår valfrihet ger oss handlingsutrymme och lär oss ta fullt ansvar för vårt beteende och våra känslor. Likaså beskrev han hur mänskliga relationer kan ses i tre dimensioner, vilka förklarar hur vi människor relaterar till varandra och oss själva. Dessa dimensioner är tillhöra, kontroll, öppenhet.

Utbildningar

-Den goda organisationen,The Human Element  5 dagar  – Beteende Självkänsla och relationer, The Human Element core course 3 dagar.  Det naturliga steget efter UGL    FIRO-Element B,  Kartläggning av beteenden som även visar på möjlighet till förändring.   Alla utbildningar kan anpassas efter målgrupp. – ”Kunder för livet”, The Human Element i kundrelationerFör mer information