Samarbete i förändring

Förändringar kommer ständigt och tar kraft och energi. Vi klarar av det bättre om vi är rustade att möta förändringar som något naturligt i livet. I organisationen behövs en öppenhet för möjligheterna som en förändring medför. En öppen kommunikation och en lyhördhet från alla parter är en god grund. Att bli arbetslös, sjuk, eller mista en närstående är stora påfrestande förluster. Förluster är sorgeprocesser som vi ska lära oss hantera och tillåta oss sörja men ändå handla.

Att samarbeta i en förändringssituation kräver kompetens. Kompetens bygger på kunskap, insikter och förmåga att tillämpa det man kan. Att var lyhörd, öppen och villig att kommunicera är även viktiga komponenter.  

 

Vad  är det som gör skillnad?

  • Viljan
  • Ifrågasättande av gamla mönster ”Om du gör det du alltid har gjort kommer du att få det du alltid har fått”
  • Mod att våga ta möjligheterna
  • Kunskap om förändringsprocessen
  • Kunskap om sig själv och andra.  Vi reagerar olika i förändringssituationer.