Tjänster

The Human Element

är en utveckling av FIRO-teorin som innefattar utveckling för individ, grupp, och ledare.

Läs mer…

www.stines.seInre ledarskap

Som du leder dig själv leder du andra.

Läs mer…

 

Förtroendefulla relationer

 När du  förstår och uppskattar dig själv kan du förstå och uppskatta andra bättre.

Läs mer…

 

Samarbete i förändring

Livet erbjuder ständiga förändringar i organisationen, i yrkesrollen, i privatlivet

Läs mer…


Hälsa

Miljö, Kost, Självkänsla, Livsstilsförändringar.

Läs mer…

 

 

Bilder av Stine van Wynsberghe www.stines.se