Inre ledarskap

Som du leder dig själv leder du andra.

Om  kunskap vore nog skulle vi inte ha några problem. Då skulle vi styra vårt liv och leva det liv vi drömmer om. Vi tycker att vi vet hur det borde vara. Ändå blir det inte alltid så! Vad beror det på? Kursen hjälper dig att finna svaret.

Hur når jag dit?

  •  Vilja att utveckla
  •  Ökad självkännedom – förståelse för andra
  •  Egna val- personligt ansvar
  •  Öppenhet och ärlighet

Kursen i Inre ledarskap stärker det personliga ledarskapet.

Genomförande:

Innan kursstart finns möjlighet att få en analys av arbetsklimatet, så att tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor som är mest angelägna.

Kurstid två och en halv dag.

Utbildningen kan genomföras i en följd. Två dagar på internat är optimalt.

Då ges tillfälle till reflexioner och social samvaro.

Det går också bra att dela upp utbildningen på två tillfällen. Det bör dock inte vara alltför lång tid mellan dag 1 och dag 2. Innehållet och erfarenheterna bygger på varandra. Efter en – två månader en halv dags uppföljning.

Fortsatt uppföljande coachning kan läggas till.

Innehåll:

Den pedagogiska modellen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Korta teoriavsnitt varvas med olika typer av övningar, samt dag 1 testet FIRO Element  B, som speglar individens beteende. Många tillfällen till kommunikation ges både i små grupper och med alla tillsammans. Deltagarna ges insikt i värdet av att tala sanning, vara öppen och att göra egna val.

Under dag 2 används testet Element B feedback, som bygger på det första testet. Deltagarna får här möjlighet att träna på att lyssna och att ge ärlig feedback till sina kollegor i en positiv anda. Inför genomförandet stärks deltagarna i att se värdet av att vara ärlig och sann mot varandra och mot sig själva, samt att se feedback som en gåva.

Testet visar också på varje deltagares transparens, dvs. hur väl överensstämmer min egen uppfattning av mig själv och av mitt beteende med hur andra uppfattar mig.

Dag 2 innefattar också inblick och övningar i hur vi använder oss av våra försvarssignaler och försvarsbeteenden.

Utvärdering:

Efter varje dag görs en utvärdering av deltagarnas upplevelser av dagen samt hur den egna delaktigheten upplevts.

Sammanställning görs inom en vecka och levereras till uppdragsgivaren.

Intyg utfärdas till varje deltagare.

Referens: Utbildningen är genomförd i Landskrona Kommun, Folkuniversitetet  i Helsingborg och Växjö, Malmö stad samt Riksbyggen.

Uttalanden av deltagarna:

–         Vi har fått ett gemensamt språk

–         Jag förstår mina kollegor bättre

–         Vi har förståelse för varandras olikheter

–         Vi har blivit mer öppna mot varandra på arbetsplatsen

–         Jag reflekterar över mig själv och mitt sätt att vara, mitt beteende

–         Jag reflekterar över mitt arbete och mitt sätt att arbeta

För mer information om upplägg och priser, kontakta Gunilla Westergren Johanson genom att klicka här.