Hälsa

VÅR HÄLSA är starkt beroende av såväl den fysiska som den psykosociala miljö vi omger oss med. Därtill kommer kosten och självkänslan.

Vi erbjuder föredrag och seminariedagar som upptar dess aspekter.

MATEN kan bidra till hälsa alternativt sjukdomar. Det är fler som dör varje år av felaktig kost än de som dör i trafiken. Den som vill må bra och ha livskvalitet bör generellt sett ägna större intresse åt den föda som intas. All mat passar inte alla. Vegetariskt kost, blandkost, proteinrik eller fett rik kost?  Vilken kost passar dig? Vad är GI, SI och II? Vilket fett är bäst?  Hur ska man kunna vara såväl hälsosmart, klimatsmart som miljösmart?

Dessa frågor med flera får du svar på genom att lyssna på föredrag eller delta i workshop.

HARMONI OCH BALANS. En svårighet är att vara ärlig mot sig själv. Många gånger förnekar vi inför oss själva att vi till exempel är trötta, ledsna, arga eller i behov av kärlek. Vi förtränger våra behov. Till slut får vi någon fysisk reaktion som ont i huvudet, ryggen eller magen. Stressen ökar och i värsta fall kan den leda till utbrändhet. Det intellektet inte vill erkänna talar nu kroppen om för oss.När vi börjar förstå hur tankar och ärlighet påverkar vårt välbefinnande kan vi också välja att styra vårt liv i en hälsosammare riktning. Vi kan välja det som är positivt för oss. Grundläggande är vårt förhållningssätt till oss själva och till det som händer omkring oss. Vi väljer varje dag om vi vill göra den till en positiv glad dag eller en dag fylld av irritation, ilska eller nedstämdhet.The Human Element bygger på öppenhet och ärlighet mot sig själv och andra. Individens självkänsla, det vill säga känslan av att klara av sin situation, att vara sedd och känna sig betydelsefull, att tycka om sig själv och att tycka att man är värd att älskas – det är grundläggande för hälsan. När irritation, osäkerhet och rädslor upptar vårt sinne är vi fysiskt närvarande men mentalt frånvarande i nuet.

Den enda som kan förändra ditt liv det är DU!

”Produktivitet, effektivitet och lönsamhet är starkt beroende av medarbetarnas goda självkänsla. Ett företags värde ökar i takt med att självkänslan ökar hos de anställda”                                                              Will Schutz

Exempel på föredrag/workshops:

  •  Produktivitet Hälsa och Livskvalitet.”Det finns en tydlig koppling till bankens lönsamhet och hur människorna mår på jobbet.”       Föreningssparbankens f.d. Koncernchef Birgitta Johansson –Hedberg
  •  Hälsa Kost och Livsstilsförändring – samma mat passar inte alla, vilken mat passar dig och vem bestämmer   i ditt liv?
  •  Hälsa – Ditt liv i balans – stress, för många vänner, inga vänner, för många arbetsuppgifter, för lite resurser. Vad kan du göra?
  •  Du är vad du äter– Missnöjd med din kropp och din hälsa? Ger du dig själv för dig passande näring?

För mer information om respektive föredrag/workshop ring eller skicka mail till gwprogress@telia.com

Vi tillhandahåller produkter från Holistic och Alpha-Plus

Exempel:Kokosolja, Probiotika, Proteinpulver, Detox.

Läs mer om produkterna på www.gwprogress.vitamera.se

För personlig information ring Gunilla på 070 8806916 eller

Skicka ett mail till gwprogress@telia.com