Förtroendefulla relationer

Är du röd och upprörd eller grön och lugn?

Du kan förbli lugn och grön, skapa förtroende och uppnå  bättre relationer

Är det svårt?  Nej!

Relationer som är ineffektiva, fientliga och saknar tillit kan vändas till effektiva samarbetsinriktade och tillitsfulla. Förändringarna bygger på fem grundläggande färdigheter.

I varje möte är det lätt hänt att den du möter, utan minsta aning, trampar på en öm tå hos dig. Du får genast behov av att försvara, skydda den ömma tån. Kanske låter du lätt irriterad, du är på väg in i den röda zonen. Den du möter kan lätt följa med, men om försvarsreaktionerna är väl kända och accepterade hos den personen, blir förmodligen din motpart kvar i den gröna zonen, dvs. den personen behåller balansen. Relationen kan utvecklas i trygghet när du känner förtroende, vågar vara ärlig och ta ansvar.

Läs boken ”Våga Kärlek”.

Ett grönt klimat skapar grund  för samarbete. Konflikter minskar och produktiviteten ökar.

Forskning vid University of California, Berkeley visar stora förbättringar efter genom förd utbildning. Ex. Före utbildningen ansåg 57 % att deras arbetsrelationer var improduktiva. Efter utbildningen tyckte 87% att arbetsrelationerna var produktiva .Förståelsen för varandra ökade, man diskuterade sakfrågor och löste konflikter lättare, Antal anmälda arbetskonflikter minskade bland ca 100 företag med 67%

Tänk efter vem du bryter tumme med. Hur skulle det vara om du samarbetade i stället?